INFO


Sydenkoulu - Place of Becomings


 is a living community, that:

 • creates conditions for mutual and co-learning 
 • investigates and supports individual agency as a part of community
 • forms through systemic understanding
 • studies sustainability broadly
 • invites towards care
 • produces events and gatherings
 • offers support in strengthening communities


on elävä yhteisö, joka:

 • luo olosuhteita yhteisölliselle/keskinäiselle oppimiselle
 • tarkastelee ja tukee yksilön toimijuutta osana yhteisöjä
 • muotoutuu systeemisestä ymmärryksestä käsin
 • tutkii kestävyyttä laajasti
 • kutsuu hoivan ja välittämisen äärelle
 • järjestää tapahtumia ja kokoontumisia
 • tarjoaa tukea yhteisöjen vahvistamiseen
Guiding set of values: • interconnectedness
 • diverse perspectives and systemic thinking
 • continuous co-learning
 • open curiosity
 • following aliveness 


Meitä ohjaavat arvot:


 • yhteenkietoutuneisuus
 • moninaiset näkökulmat ja systeemisyys
 • jatkuva kanssaoppiminen
 • avoin uteliaisuus
 • elävyyden seuraaminenThe project began in summer 2019 and will run until no longer needed, probably through several lifetimes.

Upcoming events are visible in our calendar and projects pages.


Sydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Finland