INFO


Sydenkoulu - Place of Becomings


 is a living community, that:

 • creates conditions for mutual and co-learning 
 • investigates and supports individual agency as a part of community
 • forms through systemic understanding
 • studies sustainability broadly
 • invites towards care
 • produces events and gatherings
 • offers support in strengthening communities


on elävä yhteisö, joka:

 • luo olosuhteita yhteisölliselle/keskinäiselle oppimiselle
 • tarkastelee ja tukee yksilön toimijuutta osana yhteisöjä
 • muotoutuu systeemisestä ymmärryksestä käsin
 • tutkii kestävyyttä laajasti
 • kutsuu hoivan ja välittämisen äärelle
 • järjestää tapahtumia ja kokoontumisia
 • tarjoaa tukea yhteisöjen vahvistamiseen
Guiding set of values: • interconnectedness
 • diverse perspectives and systemic thinking
 • continuous co-learning
 • open curiosity
 • following aliveness 


Meitä ohjaavat arvot:


 • yhteenkietoutuneisuus
 • moninaiset näkökulmat ja systeemisyys
 • jatkuva kanssaoppiminen
 • avoin uteliaisuus
 • elävyyden seuraaminenThe project began in summer 2019 and will run until no longer needed, probably through several lifetimes.

Upcoming events are visible in our calendar and projects pages.TEAM / BOARDSydenkoulu is a complex, evolving, living organism. A shared project management and decision making bringing the inspirations, dreams and resources together. 


Tiina TakkunenPresident / Puheenjohtaja tiina@sydenkoulu.com


Tiina is a seeker and a wonderer, who sometimes gets lost but also finds. She is learning to be, investigates connections and ponders her own place in the world. Tiina brings gentle sense of direction, joy, presence and (also concrete) support to Sydenkoulu. Tiina aims to strengthen the agency and participation of Sydenkoulu-members.

Shortly: ”Exists when needed.”


Tiina on etsijä ja ihmettelijä, välillä eksyjä, joskus myös löytäjä. Hän opettelee olemassaoloa, tutkii yhteyksiä ja pohtii omaa paikkaansa maailmassa. Tiina tuo Sydenkouluun lempeää määrätietoisuutta, iloa, läsnäoloa ja (konkreettistakin) tukea. Tiina pyrkii vahvistamaan Sydenkoululaisten toimijuutta ja osallisuutta.

Lyhyesti: ”Tarvittaessa on olemassa.”Antti KaivolaTreasurer / Rahastonhoitaja
antti@sydenkoulu.comAntti is creating an environment where himself and others can thrive. He operates in between systems, calming the storm and being a source of strength. After shifting from hoping for the current system to regenerate itself, to working for an alternative to emerge, things have felt much lighter. As Treasurer of Sydenkoulu association Antti brings structures, potential for partnerships and business-engineer-energy whenever needed. Check in with him any time for discussion on the faults of the machine.

Antti luo ympäristöä, jossa kaikki voivat loistaa. Hän toimii systeemien välillä, voiman lähteenä ja myrskyjä tyynnyttäen. Kun on luopunut toivosta nykyisen järjestelmän elpymisen suhteen ja siirtynyt työskentelemään vaihtoehdon syntymisen puolesta, on olo keventynyt. Sydenkoulu ry:ssä Antti tuo tarvittavia rakenteita, potentiaalia kumppanuuskeskusteluihn ja insinöörienergiaa aina tarvittaessa. Kone-paradigman epäkohdista voit olla häneen yhteydessä milloin vain.


Ville KurkiSecretery / Sihteeri
ville@sydenkoulu.com
The long now and soon that never comes flow through me. I’m broadly interested in what happens in the world and/or me. Humour, darkness and play often attract me. I’m a mostly responsible trickster. The borderlands of understanding, truth and cultural references are a fertile ground where I like to roll. In Sydenkoulu I put my biggest effort to communication.

Ikuinen hetki, pitkä nyt ja jatkuvasti katoava kohta kulkevat lävitseni sanoiksi ja kuviksi. Olen laajasti kiinnostunut siitä mitä maailmassa ja/tai minussa tapahtuu. Huumori, pimeys ja leikki houkuttelevat usein puoleensa. Kujeilen vastuullisesti. Ymmärryksen, totuuden ja kulttuuristen viittausten raja-alueet ovat hedelmällistä maaperää, jonka mullassa piehtaroin. Kirjoitan ja valokuvaan. Sydenkoulussa annan suurimman panokseni viestinnällisiin asioihin.

Julia KukkonenVice president / Varapuheenjohtaja
julia@sydenkoulu.com


Julia is a sharp-eyed educator and a gentle radical activist, grounding big visions and eternal wisdom deeply into the present moment. In Sydenkoulu, she’s holding space, guiding group processes, and bringing in resources from many fields of knowledge. Julia is responsible for the Sydenkoulu programme, so all ideas for events and collaborations can be sent her way.

Julia on tarkkanäköiinen opettaja ja lempeän radikaali aktivisti, joka juurruuttaa suuria visioita ja ikuista viisautta syvästi läsnäolevaan hetkeen. Sydenkoulussa hän kannattelee tilaa, ohjaa ryhmäprosesseja ja tuo resursseja monelta tietämyksen alueelta. Julia vastaa Sydenkoulun ohjelmasta, joten kaikki tapahtumaideat ja -yhteistyöehdotukset voi lähettää hänen suuntaansa.

OTHER TEAM MEMBERSWe are grateful

for everyone who has helped us generously to make this collaborative project going so far:Elisa Pirinen, Dagmara Maslowska, Karoliina Korvuo, Emiliano Verrocchio, Katarina Huber, Kalle Heikkilä, Uska Sermo, Henna Hyvärinen, Karkki Manninen, Huck Middeke, Jessu Leino, Sanna Leinonen, Jaana Kouri, Alma Joensen, Jacqueline Aylward, Tuomas Lehesaari, Rebe Katko, Alex Alexopoulos, Sami Juhani Rekola, Mirka Kinnula, Antti Kristian Pärnänen, Kerttu Loukusa, Essi Vesala, Kaarne Karjalainen, Toua Heinonen, Laura Tuominen, Meri Karhu, Soni Pohjola, Katja Virkkunen, Karen Burns, Juha Mehtäläinen, Simo Saarikoski, Aapo Korkeaoja, Teemu Vuorenmaa, Opri Kangas, Ilkka Wahala, Katariina Stålhammar.Big, big thanks for you!
ASSOCIATIONSydenkoulu operates as a registered association.
The purpose of the association in short:

· to advance ecologically, socially and systematically sustainable lifestyle

· to support the personal growth and health of individuals

· to benefit the social and ecological sustainability of communities

· to offer alternative structures and environments for learning

· to benefit the general development of sustainable lifestyle, communality, culture and educationTo carry out its purpose the association will e.g.:

· organize courses and other education

· practice research and art activities

· organize and produce cultural and other kinds of events

· execute projects, seminars, camps and other gatherings

· produce and publish information about sustainable lifestyle and its own activities

If you would like to read the rules of the association in their entirety, please send us an email to info@sydenkoulu.com  and we will send them to you.MEMBERSHIPS
The association has supporting members and effective members. All members get discounts on our courses, they have the right to participate and to speak in meetings and they are welcome to participate in all events and activities of the association. The effective members also have a right to vote in the association’s meetings.

You can become a supporting member of the association by letting us know your name, address, email and phone number to info@sydenkoulu.com. It should come clear in the message that you want to become a member of the association. If you like, you can also tell us something about yourself and why you want to become a member and send us other greetings or questions.

A member may support the association by paying as high a membership fee as they like. In 2024 the membership fee for all members is a sliding scale 10-50 e/year. For higher support, you can pay for example, 60e or 100e annually.


Effective members are chosen by the association board. They are people who are interested in actively participating in developing the project long term.


You can apply to become an effective member by sending us an email where you let us know:

· your name, address, email and phone number

· why you would like to become an effective member

· who you are, your unique wisdom, knowledge, skills and interests

· some details about your education and work experienceSydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Finland