KESÄKOULU 2022


>>> scroll down for English >>>
Ainutlaatuinen Kesäkoulu tulee taas 10.-17.7.2022


Viime vuonna sykähdyttänyt Kesäkoulu palaa heinäkuussa entistä elinvoimaisempana.  Kokoonnumme jälleen kauniiseen luonnonympäristöön tutkimaan, mistä todellinen kestävyys syntyy ja mitä on elää yhdessä väliaikaisessa yhteisössä.


Mitä on todellinen kestävyys ja missä ovat sen juuret?

Miten vahvistaa kuuluvuuden tunnetta ja toimia osana suurempaa kokonaisuutta?

Tule kokemaan yhteisöllisyyden voima luovassa ja sallivassa ympäristössä, jossa jokaista yhteisön jäsentä kunnioitetaan ja juhlitaan omana itsenään.
Ohjelman teemoina sisäinen ja sosiaalinen kestävyys & luontoyhteys


Luomme kokeellisen ja monimuotoisen yhteisönä koettavan tapahtuman, jossa oppiminen nähdään joka hetkessä elävänä mahdollisuutena. Kesäkoulu on kokonaisuus, jonka harkittu ja joustava rakenne luo turvaa yhteiselle tutkimukselle. Se on leiri, jossa jokaisen tarpeet otetaan huomioon yhteisön tarpeiden rinnalla.

Kesäkoulun aikana ohjattu ohjelma vie meidät tarkastelemaan yhteyksiämme itseemme, toisiin, luontoon ja mahdollisesti sitäkin laajempaan kokonaisuuteen. Yhteisöelämä, sosiaaliset rakenteet, keholliset ja somaattiset harjoitukset, luontoyhteyden vahvistaminen ja rituaaliset prosessit kuljettavat osallistujaa kohti selkeämpää ymmärrystä itsestä ja omista seuraavista askelista kohti ravitsevampaa tulevaisuutta.

Ohjelmaan sisältyy
 • dialogeja ja piirityöskentelyä
 • yhteisötaitoja mm. kommunikaatio, rajat, päätöksenteko
 • luovaa työskentelyä
 • mietiskelyä ja meditaatiota
 • animistista työskentelyä luonnon kanssa
 • somaattisia harjoitteita ja tanssia
 • yhteisöllisiä rituaaleja
 • pelejä ja leikkejäOsana väliaikaista yhteisöä


Tapahtuman aikana järjestäjät, kokit, asukkaat, ohjaajat, osallistujat ja muu paikallinen ekosysteemi muodostavat väliaikaisen yhteisön, jossa jokainen kantaa vastuun omasta ja yhteisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yhteisön jäsenet jakavat vastuuta yhteisön päivittäisten toimien ylläpitämisestä muun muassa osallistumalla talkootöihin jokainen vuorollaan.

Lisäksi ohjatun ohjelman aikataulussa on tilaa, jossa kuka tahansa tämän väliaikaisen yhteisön jäsenistä voi jakaa osaamistaan. Vapaa-aikaa voi viettää myös ympäröivistä metsistä ja pelloista nauttien kuin myös saunoen, lammessa uiden ja metsäpuutarhaa tutkien. Herkullista kasvisruokaa tarjoillaan neljä kertaa päivässä ja majoittuminen tapahtuu ensisijaisesti omissa teltoissa. Muista majoitusmahdollisuuksista voi kysyä lisää tarvittaessa.

TiedotAika:
10.-17.7.2022 (su-su, 8 vrk)


Paikka:
Kulttuurikollektiivi Kukoistus,
Kullaantie 739, Korkeaoja
https://www.kukoistus.org/kukamitaha


Liput:
Early Bird - 29.5.2022 mennessä - 320 e Normaali - 380 e

Sydenkoulu ry:n jäsenille -15% alennus kaikista lipuista.

Kesäkoulun toteutuminen on varmistunut!
Loput liput myynnissä tapahtumaan saakka tai niin kauan kuin niitä riittää.


Sisältää:
ohjattu ohjelma (40 tuntia), materiaalit, majoitus omissa teltoissa/jaetussa tilassa, perustarvikkeet, neljä kasvisateriaa päivässä (aamianen, lounas, päivällinen, iltapala), osallistumistodistus.


Ilmoittautuminen ja lippukauppa:
sydenkoulu.finqushop.com


Lisätiedot ja kysymykset:
info@sydenkoulu.comJos lipun hinta on ainoa este osallistumisellesi, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse. Pyrimme mahdollistamaan osallistumisen kaikille varallisesta tilanteesta huolimatta.
Kokemuksia Kesäkoulusta

“Kesäkoulu on upea, luova mahdollisuus yksilölliselle ja yhteisölliselle kasvulle. Inklusiivinen ja salliva turvallinen tila. Kommunikaatiokulttuuri, tuki ja jakaminen ovat jotain hyvin ainutlaatuista.”


“Tulimme nähdyiksi ihmisyydessämme ja yksilöiden kokemuksista tuli jaettuina yhteisön kokemuksia. Kollektiivin voima oli niin vahvana läsnä, että sen värähtelyn saattoi tunnistaa kuka tahansa paikalla ollut.”


“Sydenkoulu on joukko suurisydämisiä, hienotunteisia neroja, jotka loivat tilan, missä tunsin oloni turvalliseksi. Näin pystyin prosessoimaan ja oppimaan itsestäni, toisista ja siitä, kuinka tutkailla ja nauttia elämästä kestävästi.”


“Se miten olimme Kesäkoulussa yhdessä toi minulle taas toivon ihmisyyttä kohtaan.”


NPS 92 (Net Promoter Score -kysely vuoden 2021 kesäkoulun osallistujille)
Ohjaajat

Inkeri Kautto

Olen ohjaaja, kehohoitaja, yhteisöpedagogiopiskelija ja määrätietoinen, lempeä ihmettelijä. Tällä hetkellä löydän inspiraatiota elämälle antautumisesta inhimillisyyden ja raa’an rehellisyyden kautta. Koen kaikkien tärkeiden vastausten löytyvän jokaisen omasta sisäsyntyisestä viisaudesta, mitä kuuntelemalla voimme välillä jopa yllättävin tavoin, kulkea kohti täydempää ja syvästi ravitsevaa elämää.

Ihmiskokemuksen täyden kirjon salliminen, turvan tunteen laajentaminen ja ilon herättely ovat palasia kestävän yhteisöllisyyden teemasta, joille tahdon olla osaltani luomassa tilaa kesäkoulun kokonaisuudessa ja elämässä ylipäätään. Hienovarainen ryhmän aistiminen ja sieltä kumpuavien oivallusten näkyväksi tuominen on osa luontaista osaamistani ja kokemuksellisuus, kehollisuus, vuorovaikutus ja elävyydelle ja yhteydelle avautuminen jakamiseni ytimessä.

Odotan jo innolla yhteistä matkaamme!Sini Siipola

Etsin yhteyksiä ja suotuisia ympäristöjä, oli kyseessä ihminen tai muu olento. Haluan havaita ja ymmärtää miten asiat ovat luonnossa ja oppia niiltä, työskennellä yhdessä ympäristön kanssa. Kuljen shamanistista polkua. Koulutukseltani olen tanssitaiteilija. Arvostan yhdessä tanssimisen taitoa ja ohjaajana suosin inklusiivista lähestymistapaa.

Koen luontoyhteyden ja itsensä hahmottamisen osana luontoa yhä tärkeämmäksi tässä ajassa. Animistinen lähestymistapa on ollut ja on yhä itselleni tärkeä keino olla yhteydessä ympäristöni kanssa. Kyseessä on elämänmittainen oppimismatka vuorovaikutuksesta.

Rituaalimuotoisen työskentelyn selkeät rajaukset voivat auttaa keskittymään intention, havainnoinnin ja läsnäolon harjoittamiseen. Kannustan katsomaan luonnon elementtejä ja ehkä arkiselta tuntuvia asioita arvostavalla tavalla ja tarkastelemaan suhdetta niihin. Haluan kannustaa ravitseviin vuorovaikutussuhteisiin ja monimuotoisuuteen. Elämän verkko on yhteyksien verkko.

Dagmara Maslowska

Huomasin vuosi vuodelta kääntyväni sisäänpäin ja sen ikiaikaisen viisauden puoleen, joka on kehossani. Tällä kertaa haluaisin jakaa harjoitteita, jotka voivat auttaa maadoittumaan liikkuessamme viikon läpi. Yhdistän ohjauksessani mietiskeleviä ja somaattisia harjoitteita, joiden avulla huomiota kohdennetaan hetkessä tapahtuvaan vuorovaikutukseen - itsen ja tois(t)en kanssa. Tutkimme kuinka voimme liikkua tietoisemmin tässä elämän verkossa, jonka osa luontaisesti olemme. Tarjoan lempeää kehotyöskentelyä ja liikkumisen tutkimista luonnossa. Nautin yhdessä luomisen improvisatorisesta virtauksesta, johon vaikuttaa ryhmädynamiikka, jokaisen oma olo, sää, avoimuus, energiatasot… Työpaja saattaa vaeltaa kohti tuntemattomia maastoja, joihin tutustumme yhdessä.


Julia Kukkonen

Olen pedagogi, taiteilija ja lempeän radikaali aktivisti, jota ajaa halu tehdä maailmasta kauniimpi paikka jokaiselle. Luonnoltani uteliaana ja neuvokkaana punon yhteen viisautta moninaisista lähteistä, ja pyrin jatkuvasti ymmärtämään maailmaa, luontoa ja ihmisyyttä syvemmin. Ja elämään eheästi tuon ymmärryksen kanssa. Uskon ilon, yhteisen oppimisen ja ekosysteemiajattelun voimaan, sekä tunnen syvää merkityksellisyyttä, kun voin pitää tilaa toisille löytää ainutlaatuisen itsensä.

Kesäkoulussa olen kiinnostunut luomaan kylän. Tutkimaan erilaisia työkaluja ja harjoitteita hyödyntäen - dialogeista ja luovasta työskentelystä leikkeihin, läsnäoloon ja vertaismentorointiin - kuinka voisimme rakentaa perinteistä kylää vastaavan tukiverkon, yhteisön, sosiaalisen maiseman, turvan ja merkityksellisyyden tunteen.Antti Kaivola

Oppimassani kielessä asioita käsitellään objekteina ja erityisesti viime aikoina syötteinä prosessiin, joka toimittaa tuotoksia määritellyille asiakkaille. Yleinen kysymys on, kuinka muovata kaikkein sopivinta aiempaa mallia kyseisen ryhmän kieleen ja puheen tapaan. Visualisointi, laatikot ja nuolet niiden välillä, ovat keino, jolla auttaa ihmisiä muodostamaan jaettua ymmärrystä todellisista tapahtumista ja pohjaa yhteiselle toiminnalle. Minulle tutuinta fasilitoinnissa on ryhmän ohjaaminen asetettua päämäärää kohti.

Tyypillisesti ihmisten johtamisen ontologiassa määrittyy johtajan suhde muihin organisaation piirissä toimiviin henkilöihin. Onneksi on muitakin lähtöpisteitä, joista käsin tarkastella ihmisryhmien toimintaa. Joka tapauksessa näen nämä teoriat lähinnä keinoina henkilökohtaisen teorian muodostamiseen ja konseptuaalisen ymmärryksen rakenteluun. Näin voidaan paremmin käsittää universumin toimintaa ja päästä lähemmäs jokaisen omaa totuutta maailmasta. Kunkin meistä työnä onkin poimia tästä kakusta kaikkein soivimmin värähtelevät teoriat ja ulkoistaa niiden kautta syntyvä ymmärryksemme tiiviiseen muotoon, joka voi muistuttaa meitä totuutemme mukaisesta toiminnasta vaihtuvissa tilanteissa. Auktoriteettien meille valmistelemien elämänohjeiden toistamisen sijaan, meidän kuuluu rakentaa oma tapamme olla maailmassa.

Olen kiinnostunut tavoista joilla voidaan sallia ihmisten osallistuminen kollektiivisen korkean toimintakyvyn ilmaantumiseen. Yritän löytää ja sisällyttää sosiokraattisia tai muita ei-hierarkisia tapoja inhimillisen (myös taloudellisen) toiminnan järjestämiseen. Pyrin tunnistamaan mitkä saatavilla olevat työkalut, metodit ja rakenteet parhaiten palvelisivat kyseistä kontekstia. Yksilöitä voisin auttaa myös yleisten työskentelytapojen kehittämisessä, tiedon ja muistiinpanojen hallinnassa, sekä tehtävien järjestelyssä ja suorittamisessa.SUMMER SCHOOL 2022


A unique Summer School is here again on July 10th-17th, 2022


Summer School that inspired us last year is back again this July even more vibrant. We will gather in a beautiful countryside environment to explore what creates true sustainability and what it is like to live together in a temporary and self-organizing community.


What is true sustainability and where are its roots?

How to strengthen inclusion and act as a part of a larger whole?


Come experience the power of community in a creative and supportive environment, where every member is respected and celebrated as they are.

Inner and social sustainability & connection to nature as the programme’s themesWe will create an experimental and diverse event that is experienced as a community and where learning is seen as a possibility in every moment. A thoughtfully constructed and flexible structure creates a safe ground for mutual learning. The Summer school is an event where individual needs are taken into consideration together with the community's needs.

The Summer school’s guided programme helps us to look at connections to ourselves, each other, nature and perhaps to an even larger whole. Community living, social structures, somatic practices, strengthening connection to nature and ritual processes carry the participant towards a clearer understanding of oneself and taking steps towards a more nourishing future.

The programme includes
 • dialogues and circle work
 • community skills, e.g. communication and decision making
 • creative activity
 • contemplation and meditation
 • animism based work with nature
 • somatic and embodied practices and dance
 • communal rituals
 • play and games


Experiences of Summer school


“Sydenkoulu is an amazing creative space for individual and communal growth. An inclusive, non judgemental safe space. The communication culture, support and sharing is something very special!”


“Sydenkoulu is a bunch of big hearted sensitive geniuses who created a space where I felt safe to process and learn about myself, others and in general how to sustainably explore and enjoy life.”


“We were seen in our humanity and individual experiences became shared community experiences. The power of the collective was present so strongly that its vibration could be recognized by anyone there.”


‘’The way we were together in Summer school gives me hope again for the humanity’‘NPS 92 (Net Promoter Score -survey to 2021 Summer School participants)


As a part of a temporary communityDuring the event the organizers, cooks, residents, instructors, participants and surrounding local ecosystem create a temporary community, where everyone takes responsibility for their own and shared safety and well-being. The members of the community share responsibility of the everyday tasks by taking on little volunteering tasks in turns.

Aside from that, the guided programme includes space for any member of the community to share their know-how and skills. Freetime can be spent enjoying the surrounding forests and fields as well as in the sauna, the pond or the forest garden. Delicious vegetarian food is served four times a day and accommodation is mainly in individual tents. If needed, feel free to ask about other accommodation options.
InfoTime:
10.-17.7.2022 (Sun-Sun, 8 days)


Place:
Cultural collective Kukoistus,
Kullaantie 739, Korkeaoja, Finland
https://en.kukoistus.org/kukamitaha


Tickets:
Early Bird - by 29.5.2022 - 320 e
Normal - 380 e

Sydenkoulu association members get -15% discount from all tickets.

The organizing of Summer School has been confirmed. The rest of the tickets are on sale until the event or as long as there are places.


Included:
guided program (40 hours), materials, accommodation in own tents/shared space, basic necessities, four vegetarian communal meals per day (breakfast, lunch, dinner, evening snack), certificate of participation.


Registration and tickets:
sydenkoulu.finqushop.com


Additional info & questions:
info@sydenkoulu.comIf the price of the ticket is the only thing preventing you from participating, please contact us via email. We aim at welcoming everyone regardless of their financial status.

Guides

Inkeri Kautto

I’m a facilitator, bodyworker, a student of community education and a decisive, gentle wonderer. At the moment I find inspiration from surrendering to life through simple humanness and raw honesty. I see that all the most important answers are found within and that by listening to our inner wisdom we are capable of walking towards a more full and deeply nourishing life, through sometimes even surprising paths.

Allowing the full spectrum of human experience, expanding the feeling of safety and welcoming joy are pieces of sustainability in communities. These are things I want to be creating space for in kesäkoulu this year, and in life in general. Natural sensitivity to feel into a group and bring insights that serve the whole is a big part of the wisdom I carry and experiential and embodied learning, interaction and calling in aliveness and connection are at the core of what I share.

I look forward to our journey together with pleasurable excitement!Sini Siipola

With people and other beings, I seek connections and favorable environments. My aim is to see how things are in nature and learn from that, to work together with the surroundings. I’m walking a shamanistic path. By training I am a dance artist. I find value in the art of dancing together and as a guide I take on an inclusive approach.

I find nature connection and seeing yourself as a part of nature even more important in this time. The animistic approach has been and is an important way for me to connect with my surroundings. It’s a lifelong learning journey about interaction.

The clear form of ritualistic work can help focus on practicing intention, perception and presence. I encourage you to look at the elements of nature and the things that might seem mundane, in a respectful way and study your relationship with them. I wish to encourage nourishing interaction and diversity. A web of life is a web of connections.Dagmara Maslowska

I found myself, year after year, turning inwards and tending to the connection with ancient wisdom that my body holds. This time I would like to share some practices that may be helpful in finding groundedness as we move through the week. In my guiding I combine contemplative and somatic practices, which set the focus on moment-to-moment interactions - with myself, with other(s). We are going to explore how to move more consciously through the web of life that we are inherently part of. I wish to introduce some gentle bodywork as well as movement explorations in nature. I also enjoy the improvisational flow of co-creation, so depending on group dynamics, how you are, weather, openness, energy levels… the workshop may migrate towards unknown territories that we will be discovering together.
Julia Kukkonen

I’m an educator, artist and a gentle radical activist, who is driven to make the world a more beautiful place for all. As a curious and resourceful being, I intertwine wisdom from diverse sources and continually aim to understand the world, nature and humanity better. And live in integrity with this understanding. I believe in the power of joy, mutual learning and ecosystems thinking, and find a deep sense of meaning when holding space for others to discover their own unique self.

In Kesäkoulu, I am interested in creating a village. Exploring through a variety of tools and practices - from dialogues and creative exercises to games, presence and peer-mentoring - how we could build a support system, community, social landscape, safety and sense of meaning to match those of a traditional village.Antti Kaivola

In my background, language considers things as objects and more recently as inputs to a process that delivers outputs to defined customers. The question often is to modify the most suitable existing methodological templates to the language of the group at hand. Visualizations, boxes and arrows between them are a tool to help people form shared understanding around the real happenings and common ground for collective activity. My usual facilitation is quite outcome-oriented.

Within typical Leadership we ontologically state that others (people to be led) exist in an organizational setting. Luckily there are other bases from which to look at what is going on within groups of people. Anyway, I see all theories mainly as tools for personal theory-building and conceptualization, that can enhance one’s understanding of how the universe functions and help in taking steps closer to a personal truth of the world. One’s work is to cherry-pick the most resonating pieces of theory and externalize that knowledge into a tangible format that could be used as a shortcut to right action in various situations. Instead of replicating life rules prepared for us by authorities, our task is to construct our own way of being.

My interest lies in allowing people to participate in the emergence of high collective performance. I try to apply and find ways to include sociocratic or other non-hierarchical ways in organizing human engagement and also financial activities. I aim to sense which of the tools, methods or structures that I and others have, would serve each context the best. Individuals I could also help with Getting Things Done, note-taking, personal organizing and task management.

VILLAGE LABORATORY ON ECOSOMATICS


Village Lab (shortly) is a monthly weekend gathering for exploring ways of relating to the world we live in through bodily senses and movement improvisation.


Being more in nature over the last few years has inspired in me new possibilities of moving and sensing. I have been tapping into the human body’s ability to communicate with that vast aliveness and observing how the way I am has shifted into a more settled, playful, healthy way. There has been a growing urge in me to share with others what ecosomatics has to offer. I got to the point where I decided to open my research for others and invite more people to this work. That is how the Village Lab was born.


The addition of ecological perspective to the field of somatics expands our understanding of who we are. It plugs us to a continuum of life on Earth where everything that is there: everything that decomposes, breathes, crawls, flies, jumps, climbs, swings and sways… is connected. And that we have access to it through our bodies - as we walk barefoot on wet grass and in the movement of our fingers brushing through the air that the trees breathe out. This brings a possibility for us to feel how our wellbeing is not separate from the wellbeing of our environment; one being born into the other.


We will be moving across the relationship between: Body - Mind - Earth.We are going to work both outdoors (as much as the conditions allow us to) and come back inside for parts of the program that focus on introducing an idea, reflection, discussions and sharing. There will be space for individual practice and group work. At the beginning of each Village Lab we are going to set an intention which shall bring more personal focus to the work we are doing.We are going to learn how to ask questions and navigate through the insights that they open. We are also going to challenge ourselves with not knowing where we are exactly going or not being able to find exact answers. The lab’s focus is on processes, adaptations and interactions, rather than fixed goals.The labs develop and evolve through a facilitated co-creation process. Our group will be introduced to Revonkylä’s community. Our weekend schedule will also carry elements of communal living striving towards sustainability.


Village Labs are hosted by Sydenkoulu’s somatic guide, Dagmara Maslowska (Mara) - is trained in movement improvisation, butoh dance, contemplative practices, sensorial theatre and ensemble theatre work. Education in Dance and Somatics is her foundation. She is currently expanding it through ecological perspectives into research on Ecosomatics and studying communication with the more-than-human world.

Schedule proposal


The Village Lab starts on Friday evening and ends on Sunday afternoon. The idea is to have a set opening and closing together. There is also an option to stay a bit longer on Sunday for those who wish to (to be discussed with the community). In between, we will organically develop the proposed schedule and follow our needs into sauna, rest, dance, dialogue, cooking, screening, sharing, silent/nocturnal walk… 

Friday:
Arrivals until 17:00.
Opening. Communal dinner. An introductory evening session.

Saturday:
7:30-8:30 Morning Hour
8:45 Breakfast
9:30-12:30 Guided program
13:30 Light lunch
14:30-18:00 Guided program
19:00 Dinner
Open space…

Sunday:
Open space…
9:00 Celebration! proposal: CI jam / Sunday morning disco / sauna + snacks
~11:00 Brunch and closing 


Apply 


To apply, fill in this form online.

Deadline for applying isFriday noon one week prior to the event

In case you would like to ask something, please feel free to write directly to: mara@sydenkoulu.com

We accept participants on a rolling basis and there is a limited number of places available. The minimum number of participants is 4. We are going to work in a small cozy group of ca. 10 people.

The acceptance letter and payment details will be sent within a week after applying. More practical information about the place, travel and what to bring will be sent to the accepted participants via email.


Safety Policy


We are following current government regulations regarding Covid-19 and we will organize the Village Laboratory on Ecosomatics accordingly. We kindly ask you to come only if you are either fully symptomless or can provide us with a recent negative Covid test (taken max. 72 hours prior to the arrival).

Each participant coming to the Village Lab is responsible for their own accident insurance.Dates


The Village Lab happens every month with a summer break (July-August).

The schedule for 2021:
Oct 22.-24.
Nov 12.-14.
Dec 10.-12.

(new!) The schedule for 2022:
Jan 21.-23.
Feb 11.-13.
Mar 25.-27.
Apr 8.-10.
May 13.-15.
Jun 10.-12. CANCELLED

Deadline for applying is Friday noon one week prior to the event. 

Place


Revonkylä (North Karelia) ca. 50 km East from the city of Joensuu.

Coming by bus → there is a direct connection from Joensuu (Joensuu-Ilomantsi, the ticket costs 7€) and it is possible to organize a lift from the bus stop (Revonkyläntie th) for the participants.

Coming by car → it is possible to drive all the way to Revonkylä and park the car by the house. We be organizing ride-shares for each lab.


Accomodation


Shared space (studio) or countryside hut (huvimaja). There might be a possibility for a private room (to be discussed closer to the date).


Participation fee


Includes: accommodation, guided program, materials, basic necessities, food (vegetarian).

60€ / Village Lab
51€ / Village Lab (for Sydenkoulu ry members)

Want to become member? Read more here.

If the fee is the only reason that makes it impossible for you to join, please contact me on mara@sydenkoulu.com. We strive to make Sydenkoulu’s program accessible for anyone regardless of their financial situation.
If you are Sydenkoulu ry member it is also possible to donate from the heart in order to help us develop our operations and make it financially sustainable. 


Cancellation policy


Due to the current situation in the world, we want to make it safe to commit to participation, and therefore offer a cancellation policy for major obstacles.

Full refund of the participation fee (minus a minor handling fee): only possible by major obstacles (e.g. ban on travelling) or sudden medical reasons (in this case you shall provide us the doctor’s statement or a positive Covid-19 test). Otherwise the participation fee will not be refunded.

By other reasons or last-minute cancellations there is no refund available.Would you like the labs to happen more often? Are you drawn to this work and would like to help make it happen closer to you? Write to me on mara@sydenkoulu.com. I am open to collaborations and to hosting The Laboratory on Ecosomatics in other locations as well.


KESÄKOULUNEN *
LITTLE SUMMER SCHOOL

Oletko valmis ottamaan seuraavat askeleet kohti syvästi kestävämpää elämää?

Kauan eläköön Kesäkoulunen.

Haluamme kutsua sinut mukaan viikon mittaiselle aikuisille suunnatulle oppimismatkalle, jolla tutkimme kestävämmän elämäntavan vaatimuksia eri näkökulmista. Viikon ohjelmaan on suunniteltu intensiivisemmän oppimisen lisäksi tilaa juhlalle, levolle, pysähtymiselle ja oman elämäntavan pohtimiselle.


Pyrimme luomaan kokeellisen ja monimuotoisen yhteisönä koettavan tapahtuman, jossa vertaisoppiminen on yhtä tärkeää kuin ohjaajan antama panos. Kesäkoulunen on tila, jossa jokaisen tarpeet otetaan huomioon. Viikon aikana ohjattu ohjelma vie meidät tarkastelemaan yhteyksiämme muihin (sosiaaliset rakenteet, yhteisöelämä, resilienssi) ja itsenäisten kehollisten ja rituaalisten prosessien kautta kirkastamaan unelmamme koulusta lähtiessämme.


Tapahtuman aikana järjestäjät, kokit, Kukoistuslaiset, työpajaohjaajat, osallistujat ja paikallinen ekosysteemi muodostavat väliaikaisen yhteisön, jossa jokainen kantaa vastuun yhteisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ohjatun ohjelman ja Aamutunnin lisäksi aikataulussa on Open Space, jossa kuka tahansa tämän väliaikaisen yhteisön jäsenistä voi jakaa osaamistaan halukkaiden kanssa. Ja sauna lämpiää tietenkin usein! Aktiviteetit tapahtuvat pääosin luonnossa ja ryhmätilanteessa.
Viikon ohjatut työpajat on rakennettu muutaman pääteeman ympärille.

Yksi näistä teemoista on rituaali, jonka kautta tutkimme yhteyttämme ympäristöön. Tulemme tutuiksi animismiin (kaikki on elävää) perustuvan shamanismin ja rituaalien luomisen perusteiden kanssa. Toinen teema on ilmaisu, jossa keskitymme yksilöprosesseihin ja vahvistamme itsetuntemusta, sekä intuitiota. Pohdiskelevien ja somaattisten menetelmien kautta tulemme syventämään tietoisuuttamme kehon materiaalisuudesta sekä tietoisesesta mielestä ja alitajunnastamme. Sosiaalisia rakenteita opiskellaan tapahtuman alussa sekä päivittäisessä leirirakenteessa. Leikkien ja ryhmätyöskentelyn kautta tutkimme millaista on olla osana yhteisöä ja kuinka yhteisön tunnetta voidaan tarkoituksellisesti luoda. Viikon lopulla aloitamme yksilöllisten löydöksiemme ja yhteisten oivalluksien keruun yhteisissä integraatioon ja kasvavaan ymmärrykseen pyrkivissä sessioissa. Lopulta tarkastelemme mitä Kesäkoulunen paljasti meille elämistämme ja suunnittelemme seuraavia pieniä kestäviä askeleita, jotka tuovat konkretiaa unelmiimme.
Are you ready to take action towards a more deeply sustainable living?Here comes the Little Summer School. 

We would like to invite you for a one-week long learning journey for adults where we explore the requirements for a more sustainable lifestyle through various perspectives. The weekly schedule is designed to give space for both intensive learning and celebratory integration, with moments for rest and stillness.


We are interested in creating an experimental and transdisciplinary space which is experienced in a community, where a guide's input is equally important to peer learning and where everyone’s needs are considered as we move through the week. The guided program takes us from recognizing that we are here together (social structures, community life, resilience), through individual processes in body-based and ritual work, into clarifying our dreams as we leave the school.


During this gathering organizers, cooks, Kukoistus community members, guides, participants and the local biome will form a temporary community where each will hold the responsibility for general well-being and safety. Apart from scheduled workshops and guided Morning Hour, there will also be time for Open Space where any community member can share their know-how with others. And a frequent sauna, of course! The activities happen mostly in nature, in a group setting.
The workshops are built around a few main themes.

One of them is ritual, through which we explore our connection to the surroundings. We will familiarize ourselves with the basics of shamanism and the creation of rituals, which are based in animistic world view (all is alive). Another theme is expression where we focus on individual processes, strengthen self-knowledge and intuition. We will be moving through contemplative and somatic practices intended to deepen the awareness of the materiality of the body and the conscious and subconscious mind. The studying of the social structures will happen in the beginning and continue in the daily structure of the camp. Through games and group work we explore what it is to be part of a community and how the sense of community can be intentionally built. In the end, we will begin to harvest our findings in collective sense-making and integration sessions, and make plans on how to continue what Kesäkoulunen revealed to us in our lives outside of it - concretizing our dreams.Ehdotus aikatauluksi

(Osallistujaryhmä päättää ja voi muuttaa aikataulua viikon alussa niin halutessaan)


Suurin osa Kesäkoulusen päivistä noudattaa säännöllistä rakennetta:

8-9 Aamutunti (ohjattu)
9-10 Aamupala
10-11 Aamutärkeät
11-13 Työpaja
13-14 Lounas
14-17 Työpaja
17-18 Päivällinen
18-20 Vapaa tila / Tarvetunti
20-22 Sauna + iltapala


Poikkeukset rakenteeseen:

2.8. maanantai → laskeutuminen
klo 15 saakka - saapuminen
 • avauspiiri
 • esittely ja yhteisön rakenteet
 • Kulttuurikollektiivi Kukoistuksen esittäytyminen

3.8. tiistai → istutus

4.8. keskiviikko → kasvu

5.8. torstai → kasvu

6.8. perjantai → sadonkorjuu

7.8. lauantai → juhla
 • juhlallinen seremonia
 • rento juhla-illallinen

8.8. sunnuntai → lähtö
 • siivoustalkoot
 • leirin päätös
klo 14 jälkeen - lähtö
Schedule proposal

(The participating group decides upon and might adjust the schedule at the beginning of the week)


Most days of the week will follow a regular daily structure:

8-9 Morning hour (guided)
9-10 Breakfast
10-11 Morning importants
11-13 Workshop
13-14 Lunch
14-17 Workshop
17-18 Dinner
18-20 Open space / Needs hour
20-22 Sauna + Evening snack


The changes to daily structure include:

2.8. Monday → Arriving
Until 15:00 - arrival
 • opening sharing circle
 • introduction to community structures
 • Cultural Collective Kukoistus introduction

3.8. Tuesday → Planting

4.8. Wednesday → Growing

5.8. Thursday → Growing

6.8. Friday → Harvesting

7.8. Saturday → Celebration
 • session focused on reflection and integration
 • celebration ceremony
 • low-key fancy dinner

8.8. Sunday → Leaving
 • cleaning talkoot
 • closure
after 14:00 - departureMeet our guides: 
             
                       
                      


Milo Salminen - Nature guide, Artisan, Artist


My belief is that one of the most important tasks for humanity in this time is to come back into a deeper connection with nature. The understanding and experience that we are inseparably part of the larger whole creates a space for healing in ourselves and for the whole planet. Us humans, as all existing parts, have an important place in this ecosystem.

Creative ritualistic practices have been a part of my life since I was very young. Song, dance, music, playfulness and different natural elements are parts of which I create my rituals and ceremonies. I had the joy to participate in many communal rituals in the past 10+ years, both as a participant and the master of ceremony. My animistic worldview has led me to include also other than human-persons into the circle of community: all living and seemingly lifeless. I have experienced how we can weave together the inner and outer Nature through ritual. I hold degrees as an artisan and in nature studies. I have practiced ritualistic witchery and magick for 25 years and I have been deepening my experience in shamanic ways of working for the last 13 years.


   
Sini Siipola - Dancer, Folkdancer, Student of animal training


One of the most important things I’ve experienced is to be seen in nature’s eyes; I belong here, I exist as moss, water, ant, pine tree does.

I’ve got perspectives on ritual through dance and shamanistic world view. Both are ancient, living traditions. By dancing I’ve learned to exercise my senses, strengthen my health, work with space and join one’s movement. I’ve learned to dance together. I “met” shamanism for the first time as a teenager. I walk and spend time outdoors. I greet, look, ask and listen; in- and outwards. I seek co-operation with the surroundings. I’ve learned shamanistic techniques from Jaana Kouri and Christiana Aro-Harle.                        

             
                         


      
          

      


Dagmara Maslowska - Somatic guide, Performing artist


I found myself, year after year, turning more inwards and tending to the connection with ancient wisdom that my body holds. Dance is my spiritual practice. I am interested in how, through an easy combination of tools coming from different fields, can I guide people into exploration of who they are (here and now), often leaving the studio and taking time to dialogue with the surroundings.

Mara is trained in movement improvisation, butoh dance, contemplative practices, sensorial theatre and ensemble theatre work. Education in Dance and Somatics is her foundation. She is currently expanding it through ecological perspectives into research on Ecosomatics and studying communication with the more-than-human world.
Julia Kukkonen - Facilitator, mentor


Julia is a sharp-eyed, versatile and gentle facilitator, holding space with an open heart for others to find their unique wisdom.

During Kesäkoulunen, Julia will be a part of the guide team holding space for the exploration of temporary community’s social structures and facilitating integration at the end of the camp. She is bringing in knowledge from theory as well as from the experience of living in different kinds of more or less intentional communities for the entirety of her adulthood. Julia is passionate about systems thinking and its practical applications to holding space for group processes, and has studied them in Bateson Institute led by systems thinker Nora Bateson.


         
           
             


      
             


 Inkeri Kautto -  Facilitator, Lover of the Earth, Student of community education (Humak)


Community, embodied experience and wellbeing have been guiding me on my path for a good while and my greatest teachers amongst many others have been nature simply the breath. My sharings are based on my own experimental research on the world of communities and ecovillages as well as my own body through various embodied methods.

I will be sharing practises that nurture the structures of a community and hold space for the most authentic expression of ourselves.            
Turvallisuuskäytännöt

Seuraamme voimassa olevia suosituksia liittyen Covid-19 -pandemiaan ja järjestämme Kesäkoulusen suositukset huomioon ottaen. Pyydämme osallistujia tulemaan vain täysin oireettomina tai tuomaan mukanaan tuoreen negatiivisen Covid-testituloksen (joka on otettu korkeintaan 72 tuntia ennen tapahtumaan saapumista).


Käytännössä


Päivämäärät:
maanatai 2. - sunnuntai 8.8.2021


Paikka:
Kulttuurikollektiivi Kukoistus, Korkeoja, Kokemäki

https://www.kukoistus.org/kukamitaha

Paikka on maaseudulla, noin 30 minuuttia Porista kaakkoon. Kesäkoulunen tapahtuu Kukoistus-kollektiivin tilalla ja käytämme Kulttuurinavettaa aktiviteetteihimme.


Ympäristö:
metsiä, peltoja, pieni järvi aivan vieressä ja suurempi noin 25 minuutin kävelymatkan päässä.


Majoittuminen:
teltoissa tai jaetussa tilassa (Kulttuurinavetta)


Sisältää:
ohjattu ohjelma (35 tuntia), materiaalit, majoitus, perustarvikkeet, neljä kasvisateriaa päivässä (aamianen, lounas, päivällinen, iltapala), todistus.


Todistus:
Kaikki koko Kesäkoulusen suorittavat osallistujat saavat virallisen Sydenkoulu - Place of Becomings: Kesäkoulunen 2021 -osallistumistodistuksen.Haku


Hae mukaan Kesäkouluseen tämän lomakkeen kautta.


Tapahtumaan on rajallinen määrä osallistujapaikkoja ja ne tullaan täyttämään ilmoittautumisjärjestyksessä.


Hyväksymiskirje ja maksuohjeet tullaan lähettämään viikon sisällä täytetyn lomakkeen vastaanottamisesta. Tarkemmat tiedot käytännöistä, paikasta, saapumisesta ja tarvikkeista lähetetään osallistujille sähköpostitse heinäkuussa.


Osallistumismaksu


*Early bird -hinnat ovat voimassa 20. kesäkuuta asti.

120e Early bird kaikille Sydenkoulu ry:n jäsenille [ohjeet jäseneksi liittymiseksi täällä]

160e Early bird

/

*Perushinta 21. kesäkuuta eteenpäin.

145e Perushinta kaikille Sydenkoulu ry:n jäsenille [ohjeet jäseneksi liittymiseksi täällä]

190e PerushintaOta meihin yhteyttä (venla@sydenkoulu.com) jos hinta on ainoa este osallistumisellesi, tai jos tarvitset osamaksusuunnitelman. Jos haluat tukea vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia, voit myös maksaa korkeamman hinnan kuin mainittu yllä.


Osallistujan osallistumisen peruuttaminen


Nykyisestä maailman tilanteesta johtuen haluamme tehdä osallistujaksi sitoutumisesta turvallista ja tarjota mahdollisuuden peruuttaa osallistuminen ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa.


Täysi maksuhyvitys osallistumismaksuun sisältäen vahvistusmaksun (poislukien pieni käsittelymaksu): mahdollinen ainoastaan ylivoimaisen esteen tilanteissa (esimerkiksi maiden välisen rajan ollessa suljettuna tai äkillisistä terveydellisistä syistä, jolloin edellytämme lääkärintodistusta tai positiivista covid-19 testitulosta). Muissa tilanteissa osallistumismaksua ei voida hyvittää.


Muista syistä, tai viime hetken perumisesta emme tarjoa maksuhyvitystä.
Safety Policy

We are following current government regulations regarding Covid-19 and we will organize the Little Summer School accordingly. We kindly ask you to come only if you are either fully symptomless or can provide us with a recent negative Covid test (taken max. 72 hours prior to the arrival).Practicalities


Dates:
Monday 02. - Sunday 08.08.2021Place:
Cultural Collective Kukoistus, Korkeaoja, Kokemäki

https://en.kukoistus.org/kukamitaha

It is a rural area circa 30 minutes South-East from Pori, Finland. The school takes place in the premises of the Kukoistus community and we will be using Culture Barn for our activities.


Surroundings:
forests, fields, one smaller lake across the street and one bigger within ca. 25min walk


Accommodation:
tents or shared event space (barn)


Included:
guided program (35 hours), materials, accommodation, basic necessities, four vegetarian communal meals per day (breakfast, lunch, dinner, evening snack), certificate.Certification:
All participants completing Kesäkoulunen, will be given an official Sydenkoulu - Place of Becomings: Kesäkoulunen 2021 certificate of participation.
Apply


Apply for the Little Summer School using this form.We accept participants on a rolling basis and there is a limited number of places available.

The acceptance letter and payment details will be sent within a week after receiving a filled application form. More practical information about the place, travel and what to bring will be sent to the accepted participants in July via email.Participation fee


*Early bird price valid until the 20th of June.

120e Early bird for all Sydenkoulu ry members
[become a member via this link]

160e Early bird

/

*Basic price from 21st of June onwards.

145e Basic for all Sydenkoulu ry members
[become a member via this link]

190e BasicContact us (venla@sydenkoulu.com) if the fee is what prevents you from participating or if you need a payment plan. If you would like to support those in a difficult financial situation you can also pay more than indicated above.
Cancellation policy


Due to the current situation in the world, we want to make it safe to commit to participation, and therefore offer a cancellation policy for major obstacles.


Full refund of the participation fee (minus a minor handling fee): only possible by major obstacles (e.g. closed borders) or sudden medical reasons (in this case you shall provide us the doctor’s statement or a positive Covid-19 test). Otherwise the participation fee will not be refunded.


By other reasons or last-minute cancellations there is no refund available.


Sydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Finland