KESÄKOULU 2023


>>>For English see below


Tervetuloa Kesäkouluun 16.-23.7.2023 Taideresidenssi Säväriin, Sastamalaan.Haluatko löytää juurevia tapoja vaikuttaa maailmaan lempeydestä käsin?

Oletko valmis astumaan omaan uniikkiin ja luontaiseen potentiaaliisi yhteisön tukemana?

Kesäkoulu kutsuu sinut osaksi alati kasvavaa muutoksen rihmastoa, missä sinulla on tärkeä rooli juuri sellaisena kuin olet. Lähdemme yhteiselle oppimisen matkalle, jonka aikana kerätyt oivallukset kietoutuvat elämään myös pitkälle leirin ulkopuolella.


Ohjelman teemoina kokonaisvaltainen ihmisyys ja eheä yhteisöllisyys osana luontoaLuomme kokeellisen ja monimuotoisen yhteisönä koettavan tapahtuman, jossa oppiminen nähdään joka hetkessä elävänä mahdollisuutena. Kesäkoulu on kokonaisuus, jonka harkittu ja joustava rakenne luo turvaa yhteiselle tutkimukselle. Se on leiri, jossa jokaisen tarpeet otetaan huomioon yhteisön tarpeiden rinnalla.


Kesäkoulun aikana ohjattu ohjelma vie meidät tarkastelemaan yhteyksiämme itseemme, toisiin, luontoon ja mahdollisesti sitäkin laajempaan kokonaisuuteen. Yhteisöelämä, sosiaaliset rakenteet, keholliset ja somaattiset harjoitukset, luontoyhteyden vahvistaminen ja rituaaliset prosessit kuljettavat osallistujaa kohti selkeämpää ymmärrystä itsestä, omasta toimijuudesta ja seuraavista askelista kohti ravitsevampaa tulevaisuutta.


Ohjelmaan sisältyy

 • dialogeja ja piirityöskentelyä
 • yhteisötaitoja, mm. kommunikaatio & päätöksenteko
 • luovaa työskentelyä
 • mietiskelyä ja meditaatiota
 • työskentelyä luonnon kanssa
 • somaattisia harjoitteita ja tanssia
 • yhteisöllisiä rituaaleja ja henkistä työtä
 • yksilöllistä tukea
 • musiikkia ja juhlaa
 • pelejä ja leikkejä
Ohjaajat


Julia Kukkonen:

Olen ollut jo hetken täällä Sydenkoulun parissa. Olen monipuolinen kasvattaja ja lempeän radikaali aktivisti, joka maadoittaa suuria visioita asteittain tähän läsnäolevaan hetkeen. Ihmisten kanssa, sekä elämässä yleensäkin, etsin ymmärrystä erilaisiin näkemyksiin ja kannattelen systeemistä näkökulmaa.

Kesäkoulussa pidän tilaa ryhmäprosessille herkällä mutta vakaalla otteella luoden avautumia alussa ja ohjaten seuraavien askeleiden äärelle lopussa. Lisäksi tuon viisautta ja etsin ratkaisuja yhdessä yhteisön kanssa päivittäin Aamutärkeissä.
Inkeri Kautto

Kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen turvan ja uteliaisuuden tilasta käsin on intohimoni ytimessä. Herään eloon toimiessani ryhmien kanssa ja kykyni hienovaraiseen aistimiseen palvelee ryhmäprosesseja. Olen somattisella näkökulmalla ohjaava kehoterapeuttinen hoitaja ja yhteisöpedagogiopiskelija ja jo monelle tuttu Sydenolento. Kesäkoulussa tulen tarjoamaan jaetun prosessin tukemisen lisäksi tilaa kohtaamiselle ja kehoon juurtumiselle.
Wild Anima:

Olen ambient-muusikko ja multimediataiteilija Ranskasta ja Kreikasta. Olen luonut taidekokemuksia tunteiden ekologian ja sydämen älykkyyden teemoihin liittyen. Tuoreessa Supernatural Experience -projektissani luon intiimejä installaatiokonsertteja käyttäen kasvimusiikkia. Kesäkoulussa vien ryhmämme äänimatkakonserttiin, jossa käytetään tarinaa lääkkeenä antiikin Kreikan mytologiasta. https://www.wildanimamusic.com/Olivier Brabant:

Olen alun perin Ranskasta ja Saksasta kotoisin ja tulin Suomeen intohimonani tutkia sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme. Nykyään kuljen ihmisten vierellä heidän sisäisellä matkallaan ja ohjaan heitä traumojen selvittämisen läpi. Päätyökaluni ovat musiikki, hengitysmenetelmät, keholliset tekniikat ja psykedeelit. Minulla on tausta musiikkiterapiassa ja vahva kiinnostus mytologiaan, symboliikkaan ja jungilaiseen psykologiaan. Kesäkoulun aikana ohjaan sinut arkkityyppiselle matkalle sanallisten vihjeiden, kuvien ja äänien avulla.

https://www.shadowdance.fi/

Enda Mattila 

Elämässäni ja taiteellisessa työssäni olen päässyt sukeltamaan syvästi itseni ja ihmisyyden kerrosten tutkimiseen, sekä tukemaan muita tekemään samoin. Olen kiinnostunut tarkastelemaan erilaisia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita ja ilmiöitä. Kesäkoulussa tulen ohjaamaan ryhmädynamiikkaan ja luontoyhteyteen liittyviä työpajoja, sekä toimimaan osallistujien tukihenkilönä. Kohtaan toiset herkkyydellä, lämmöllä, ja empatialla. Unelmoin maailmasta, jossa voimme tuntea juurevasti ja intiimisti kuuluvuutta suhteessa itseemme, toisiimme ja ympäristöömme.Reetta Salminen 

Olen elämän tutkija, läsnäolija, maadoittunut ja luottavainen aina muuntuvaan kokemusten virtaan. Rakastan tutkia yksilö- ja ryhmätasolla syvempiä kerroksia, tunteiden juuria. Aistin paljon, tutkin ja tunnustelen itsessäni ja ympärilläni. Rehellisyyden, kehollisuuden ja lempeyden ja hyväksyvyyden kautta autan toisiakin turvallisuuden kokemukseen. Löydän itseni ja itseeni luonnosta, kohtaamisesta, pienestä elämästä ja yhteisöllisestä olemisesta. Kesäkoulussa ohjaan autenttisiin kohtaamisiin sekä luontoyhteyden äärelle.

Antti Kaivola

Löydän helposti oman paikkani vaihtelevista ympäristöistä. Kesäkoulussa huolehdin käytännön tarpeista, joita nousee esiin viikon aikana. Pyrin luomaan rakenteita ja tiloja, joissa on mahdollista purkaa paineita. Ohjaan myös dialogista keskustelua ja voin tukea oman elämän prioriteettien työstämisessä, tehtävien organisoinnissa ja hyvien tapojen rakentamisessa.Osana väliaikaista yhteisöä


Tapahtuman aikana järjestäjät, kokit, asukkaat, ohjaajat, osallistujat ja muu paikallinen ekosysteemi muodostavat väliaikaisen yhteisön, jossa jokainen kantaa vastuun omasta ja yhteisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yhteisön jäsenet jakavat vastuuta yhteisön päivittäisten toimien ylläpitämisestä muun muassa osallistumalla talkootöihin jokainen vuorollaan.

Lisäksi ohjatun ohjelman aikataulussa on tilaa, jossa kuka tahansa tämän väliaikaisen yhteisön jäsenistä voi jakaa osaamistaan. Vapaa-aikaa voi viettää myös ympäröivistä metsistä ja pelloista nauttien kuin myös saunoen ja uiden. Herkullista ruokaa tarjoillaan neljä kertaa päivässä ja majoittuminen tapahtuu omissa teltoissa tai lisämaksusta jaetuissa huoneissa.TiedotAika:
16-23.7.2023 (su-su, 8 vrk)


Paikka:
Taideresidenssi Säväri,
Hako-Ojantie 25, Sastamala 38200
https://www.korentoart.fi/savari/


Liput:

Normaali lippu - 430e
Alennushintainen lippu - 330e

Sydenkoulu ry:n jäsenille -15% alennus kaikista lipuista.


Sisältää:

Ohjattu ohjelma (noin 40 tuntia), materiaalit, majoitus omassa majoitteessa, perustarvikkeet, neljä ateriaa päivässä (aamianen, lounas, päivällinen, iltapala), osallistumistodistus.


Hakemuslomake:

https://forms.gle/8fK7NS4mLRsiG4TdA


Kesäkouluun on jäljellä muutamia paikkoja, jotka täytetään sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Jos olet kiinnostunut, niin kannattaa hakea nyt!
Majoitus:

Majoittuminen omassa teltassa, riippumatossa, tms. tapahtumapaikalla sisältyy hintaan.

Lisäksi tarjolla on rajallinen määrä paikkoja sisämajoitukseen jaetuissa 2-4 hlön huoneissa hintaan 70 e (10e / yö).


Lisätiedot:


www.facebook.com/events/749203243350147

info@sydenkoulu.comKokemuksia Kesäkoulusta“Sydenkoulu on upea, luova mahdollisuus yksilölliselle ja yhteisölliselle kasvulle. Inklusiivinen ja salliva turvallinen tila. Kommunikaatiokulttuuri, tuki ja jakaminen ovat jotain hyvin ainutlaatuista.”

“Kaverini suositteli minulle Kesäkoulua, minkä vuoksi tiesin, että se olisi mahtava, mutta en todellakaan osannut kuvitella, että se olisi näin upea! Kesäkoulun muutosvoima on uskomaton.”

“Kesäkoulu antoi toivoa siitä, että voimme selvitä. Emme yksin, vaan yhdessä. Vain yhdessä. Kaikki se kauneus ja viisaus, jota kesäkoulu piti sisällään kumuloituu maailmaan ja tekee siitä pala kerrallaan maailman, jossa voimme elää turvallisesti, kestävästi, aidosti ja eheästi.”

“Kesäkoulu, vuoden kohokohta.”


NPS, Kesäkoulut 2021 & 2022
91


SUMMER SCHOOL 2023Welcome Summer School 16.-23.7.2023 at Art residency SäVäri in Sastamala.Do you want to find deeply rooted ways to influence the world through gentleness?

Are you ready to step into your own uniqueness and natural potential supported by the community?

Sydenkoulu invites you to be part of an ever-growing mycelium of systemic regeneration, where you play an important role just as you are. We will embark on a co-learning journey, during which the insights gained will be woven into life far beyond the week as well.


The themes of the program are holistic humanity and regenerative communality as a part of nature.


We create an experimental and diverse event to be experienced as a community, where learning is seen as a living opportunity in every moment. The Summer School is an entity whose thoughtful and flexible structure creates safety for co-learning and connecting. It is a space where everyone's needs are considered alongside the needs of the community

The guided program during the Summer School takes us to examine our connections to ourselves, to others, to nature and possibly to an even wider whole. Communal life, social structures, physical and somatic exercises, strengthening the connection with nature and ritual processes lead the participant towards a clearer understanding of themself, their own agency and the next steps towards a more hopeful and nourishing future.


Program includes

 • dialogues and circle work
 • community skills, e.g. communication & decision making
 • creative work
 • contemplation and meditation
 • working with nature
 • somatic exercises and dance
 • communal rituals and psycho-spiritual work
 • individual support
 • music and celebration
 • games and playGuidesJulia Kukkonen:

I’ve been here with Sydenkoulu for a while. I’m a versatile educator and gentle radical activist, grounding big visions gradually into the present moment. With people, and in life in general, I seek to understand various perspectives and hold a systemic point of view.

In the Summer School, I will hold space for the group process in a tender but firm way, creating openings in the beginning and guiding the next steps in the end. Also, I will bring in wisdom and find solutions with the community daily in the Morning importants.

Inkeri Kautto

Strengthening the connection between the body and mind from a state of safety and curiosity is at the core of my passion. I come alive when working with groups, and my ability for subtle sensing serves group processes. I am a guide with a somatic view, a bodytherapist, student of community education and a Sydencreature that many of you already know. In the Summer School, in addition to supporting the shared process, I will offer space for connecting and rooting deeper to the body.
Wild Anima:

I am an ambient musician and multimedia artist from France and Greece. I have been creating art experiences around the theme of ecology of emotions and the intelligence of the heart. In my recent project Supernatural Experience I am creating intimate installation concerts using plant music. For summer school I will be taking our group into a sound journey concert, using story as medicine from Ancient Greek mythology. https://www.wildanimamusic.com/Olivier Brabant:

Originally from France and Germany, I came to Finland with a passion for exploring our inner and outer realities. Nowadays, I am accompanying people on their inner journey and guiding them through their resolution of trauma. My main tools are music, breathwork, embodiment practices, and psychedelics. I have a background in music therapy, and a strong interest in mythology, symbolism, and Jungian psychology. During the Summer School, I will take you on an archetypal journey with the help of verbal cues, imagery, and sounds.

https://www.shadowdance.fi/

Enda Mattila

In my life and artistic work, I have dived deep into exploring the layers of myself and humanity, and supported others to do the same. I'm interested in studying different societal, cultural, and social structures and phenomena. In summer school I will be guiding workshops about group dynamics and nature connection, and be a support person for the participants. I meet others sensitively, warmly, and empathetically. I dream of a world where we can have a rooted and intimate sense of belonging in relation to ourselves, each other and our environment.Reetta Salminen

I’m an explorer of life, being in the present, grounded and trusting deeply to everchancing flow of experiences. I love to meet the deeper layers and roots of feelings in groups and individuals. I sense a lot, feeling what happens in me and around me in moments. I help others to feel safe with honesty, bodymind-connection, gentleness and acceptance. I find myself and back to myself in nature, connection, small life and being together as a community. In Summer school I'm guiding workshops about authentic meetings and nature connection.
 Antti Kaivola

I can find a place for myself in most environments. In Summer School I look after physical surroundings and practical needs that arise during the week. I try to create structures and spaces that remove pressure from others. I also guide discussion in a dialogic setting and have experience of various methods of life organization, prioritization and habit building.
As part of a temporary community


During the event, organizers, chefs, residents, instructors, participants and other local ecosystem form a temporary community where everyone bears responsibility for their own and shared safety and well-being. The members of the community share the responsibility of maintaining the daily activities of the community, for example by participating in shared work, each in turn.

In addition, there is a space in the guided program schedule where any of the members of this temporary community can share their expertise. You can also spend your free time enjoying the surrounding forests and fields, as well as going to sauna and swimming. Delicious food is served four times a day and accommodation is in your own tents or shared rooms for a small additional fee.


Information

Time:
16.-23.7.2023 (Sun-Sun, 8 days)

Place:
Art Residency SäVäri
,
Hako-Ojantie 25, Sastamala 38200
https://www.korentoart.fi/savari/


Application:
https://forms.gle/HQXEF6jZtx3ZXDUJ7 


There are a few more tickets available for the Summer School, which will be filled as applications arrive. If you are still thinking about joining us at Summer School, apply sooner than later!


Prices:
Normal ticket - 430e
Low-income ticket - 330e

Sydenkoulu ry members -15% discount on all tickets


Ticket includes:
guided program (about 40 hours), materials, accommodation in your own accommodation, basic supplies, four meals a day (breakfast, lunch, dinner, snack), participation certificate.


Accommodation:
Accommodation in your own tent, hammock, etc. at the venue is included in the price.
In addition, there is a limited number of places available for indoor accommodation in shared rooms for 2-4 people at a price of 70  e (10 e/night).


Additional information:

www.facebook.com/events/749203243350147

info@sydenkoulu.comExperiences from Summer School"Sydenkoulu is a wonderful, creative opportunity for individual and communal growth. An inclusive and permissive safe space. The culture of communication, support and sharing are something very unique."

"My friend recommended Summer School to me, so I knew it would be great, but I really didn't imagine it would be this great! The transformative power of the Summer School is incredible."

"The summer school gave us hope that we can survive. Not alone, but together. Only together. All the beauty and wisdom that the Summer School contained accumulates in the world and makes it, piece by piece, a world where we can live safely, sustainably, authentically and completely."

"Summer school, the highlight of the year."NPS, Summer Schools 2021 & 2022
91


WARM DATA LAB -TAPAHTUMASARJA
>>> Kutsu >>>

Lämpimästi tervetuloa sydämelliselle ja välittävälle tutkimusmatkalle systeemiseen muutokseen, jota parhaillaan elämme. Luomme yhdessä uudenlaista tapaa olla suhteessa siihen, kuinka huomaamme ja huomioimme asioita.

Emme enää pyri tekemään muutosta, vaan olemme siinä mukana. Vanhaan normaaliuteen ei kannata palata, koska se itse asiassa toi meidät tänne. Kutsumme sinut sen sijaan keskinäisen oppimisen prosessiin, jotta voimme tuoda enemmän elinvoimaa ja inhimillisyyttä kukin omiin systeemeihimme.

Warm Data Lab -keskusteluprosessi (WDL) on elävä ja näennäisen yksinkertainen tapa tuoda ryhmä ihmisiä yhteen keskustelemaan monimutkaisista asioista. Prosessissa useat teoriat ja kokemukset kytkeytyvät saumattomasti elävään käytäntöön. Kuka tahansa iästä, taustasta, taidoista tai “tietämyksestä” riippumatta voi osallistua WDL:ään, joka on avoin foorumi oppimiselle ja löytämiselle.

Warm Data Lab -metodin on kehittänyt Nora Bateson, isänsä Gregory Batesonin elämäntyön jatkumona.Tilaisuuksia fasilitoivat Sydenkoulu ry:n aktiivit, jotka on koulutettu metodin käyttöön Nora Batesonin toimesta. Tilaisuuksien yhteydessä on mahdollista keskustella myös Sydenkoulun muusta toiminnasta ja siitä kuinka elää ihmisenä tässä ajassa.

>>> Info ja aikataulu >>>

Sydenkoulun WDL-sarjan tilaisuudet järjestetään Tampereella sunnuntaisin. Et tarvitse mitään erityistä mukaan, tuothan vain itsesi, uteliaisuutesi ja tarinasi. Ensimmäinen tilaisuus on ilmainen ja avoin kokeilukerta, johon ei tarvitse ilmoittautua.

Su 23.4. klo 12-15
Kuulu, Artteli

Sarjan seuraavat kolme kertaa ovat maksullisia ja vaativat ilmoittautumisen:

Su 7.5. Klo 12-14
Kokoushuone, Artteli

Su 21.5. Klo 12-14
Kokoushuone, Artteli

Su 4.6. Klo 12-15
Ulkona luonnossa Pyynikillä.
Tapaaminen näkötornin edessä klo 12, josta jatkamme yhdessä määränpäähän. Ota mukaan oma istuinalunen! Sateen sattuessa olemme sisätiloissa.

>>> Hinta >>>

Yksi kerta: 7 e
Kolmen sarja: 15 e
Mobilepay / käteinen / lasku

Jos hinta on ainoa este osallistumisellesi, laitahan viestiä. Emme käännytä ketään ovella varojen puutteesta johtuen.

>>> Ilmoittautuminen >>>

https://forms.gle/Ew9FskG1qTNztRfs7


>>> Kysymykset ja lisätiedot tilaisuuksista >>>

julia@sydenkoulu.com
antti@sydenkoulu.com

Lämpimästi tervetuloa!

>>> Lähteitä ja lisätietoja WDL-prosessista >>>

https://norabateson.medium.com/finding-a-way-3582b2e0c6a3
https://www.linkedin.com/…/my-first-warm-data-lab-nicholas…/
https://thesideview.co/journal/warm-data-and-iced-lemonade/
 

KESÄKOULU 2022

SYDENKORENNOT (yhteisöruno)


istun viereen
kuolleen perhosen
ja ikisoppa alkaa
keskustella lävitseni
yhteisillä sanoillamme

iäiseen keskusteluun
kasvaminen
vaatii oppimista
mutta ei vaadi mitään
sinulta yksin

saat kaiken dialogissa
joka alkaa uudestaan
jokaisessa hetkessä

täällä päin muotoa
tällä puolella ympyrää
löyly laulaa aina
rintarangan liikkeessä
samassa hengityksessä
jossa havahdumme näkemään

utuisten portaalien läpi
kuinka hauras näkyminen
sataa silmistämme

kuinka sateen jälkeen
kotoinen ja lempeä metsämansikka-allas
vastaa muodottomaan huutoosi:

"Olet enemmän kuin osaan muistaa tai ymmärtää"

katson ulos ikkunasta silmissäni
kuten runoilijoilla on tapana tehdä

näen näkötornin

näen linnun näkötornissa
todennäköisesti katselemassa
uteliaana
meitä sydenkorentoja

kun me tanssimme keinuen
oman ja yhteisen välillä
osaksi molempia

yhtäkkiä olen hiekkadyynillä
huimaantuneena
sardiini kädessäni

jotenkin niin todella hukassa
että osaan vain haaveilla
valoniitystä,
jossa kurjet kokeilevat heliumääniään
ja oudosta lumosta,

joka meissä hehkuu,
kun xenonlyhtyjen loiste
ei enää tavoita meitä

nielaisen aivan piskuisen pääskysen

se on hakemassa viestiä sisältämme,
kaikkien meidän sisältämme,
jonka voimme tanssia
ja vapauttaa maailmaan
hurmiona ja tyyneytenä
innossamme etsiä

vaihtelevan sään rauhoittamana
jätämme jälkeemme valopyrstön
ja sen syvän kysymyksen
jonka tunnet sisälläsi:

pitäskö vaikka lätkii korttii
ja hengittää?


SYDENCREATURES (a co-created poem)


I sit
beside a dead butterfly
and primordial soup
starts a dialogue
through me
with our words

to grow
into an eternal conversation
requires learning
but doesn't require anything
from you alone

you get everything
in this dialogue
that starts anew
in each moment

at this direction
of form
on this side of a circle
the löyly sings always
of the same breath
in which we become aware

of how to see
through misty portals
how a fragile way
of being seen
is raining from our eyes


how after the rain
a homely and gentle
pool full of wild strawberries
answers your formless scream:

"Your are more than I can remember or understand"

I look out from a window in my eyes
like poets tend to do

I see a lookoutpost

I see a bird in the lookoutpost
probably looking
curiously
at us sydencreatures

when we dance swayingly
between individual and community
to be both within each other

suddenly I'm on a sand dune
dizzy
with a sardine in my hand

somehow so terribly lost
that I can only dream
of a lightmeadow
where cranes are trying out their heliumvoices
and of a strange charm,

that glows from us
when the radiance of xenon lanterns
don't reach us anymore

I swallow a tiny swallow

it is seeking a message
from within us
that we can dance
and unleash into the world
as bliss and as serenity

in our joy of searching

calmed by the changing weather
we leave behind a light trail
and that one deep question

should we play cards
and breath?


Ainutlaatuinen Kesäkoulu tulee taas 10.-17.7.2022


Mitä on todellinen kestävyys ja missä ovat sen juuret?

Miten vahvistaa kuuluvuuden tunnetta ja toimia osana suurempaa kokonaisuutta?

Tule kokemaan yhteisöllisyyden voima luovassa ja sallivassa ympäristössä, jossa jokaista yhteisön jäsentä kunnioitetaan ja juhlitaan omana itsenään.
Kokemuksia Kesäkoulusta

“Kesäkoulu on upea, luova mahdollisuus yksilölliselle ja yhteisölliselle kasvulle. Inklusiivinen ja salliva turvallinen tila. Kommunikaatiokulttuuri, tuki ja jakaminen ovat jotain hyvin ainutlaatuista.”


“Tulimme nähdyiksi ihmisyydessämme ja yksilöiden kokemuksista tuli jaettuina yhteisön kokemuksia. Kollektiivin voima oli niin vahvana läsnä, että sen värähtelyn saattoi tunnistaa kuka tahansa paikalla ollut.”


“Sydenkoulu on joukko suurisydämisiä, hienotunteisia neroja, jotka loivat tilan, missä tunsin oloni turvalliseksi. Näin pystyin prosessoimaan ja oppimaan itsestäni, toisista ja siitä, kuinka tutkailla ja nauttia elämästä kestävästi.”


“Se miten olimme Kesäkoulussa yhdessä toi minulle taas toivon ihmisyyttä kohtaan.”


NPS 92 (Net Promoter Score -kysely vuoden 2021 kesäkoulun osallistujille)
SUMMER SCHOOL 2022


A unique Summer School is here again on July 10th-17th, 2022What is true sustainability and where are its roots?

How to strengthen inclusion and act as a part of a larger whole?


Come experience the power of community in a creative and supportive environment, where every member is respected and celebrated as they are.

Experiences of Summer school


“Sydenkoulu is an amazing creative space for individual and communal growth. An inclusive, non judgemental safe space. The communication culture, support and sharing is something very special!”


“Sydenkoulu is a bunch of big hearted sensitive geniuses who created a space where I felt safe to process and learn about myself, others and in general how to sustainably explore and enjoy life.”


“We were seen in our humanity and individual experiences became shared community experiences. The power of the collective was present so strongly that its vibration could be recognized by anyone there.”


‘’The way we were together in Summer school gives me hope again for the humanity’‘NPS 92 (Net Promoter Score -survey to 2021 Summer School participants)


VILLAGE LABORATORY ON ECOSOMATICS


Village Lab (shortly) is a monthly weekend gathering for exploring ways of relating to the world we live in through bodily senses and movement improvisation.

We will be moving across the relationship between: Body - Mind - Earth.

The labs develop and evolve through a facilitated co-creation process. Our group will be introduced to Revonkylä’s community. Our weekend schedule will also carry elements of communal living striving towards sustainability.

Village Labs are hosted by Sydenkoulu’s somatic guide, Dagmara Maslowska (Mara) - is trained in movement improvisation, butoh dance, contemplative practices, sensorial theatre and ensemble theatre work. Education in Dance and Somatics is her foundation. She is currently expanding it through ecological perspectives into research on Ecosomatics and studying communication with the more-than-human world.


Sydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Finland