KESÄKOULU 2022


>>> scroll down for English >>>
Ainutlaatuinen Kesäkoulu tulee taas 10.-17.7.2022


Viime vuonna sykähdyttänyt Kesäkoulu palaa heinäkuussa entistä elinvoimaisempana.  Kokoonnumme jälleen kauniiseen luonnonympäristöön tutkimaan, mistä todellinen kestävyys syntyy ja mitä on elää yhdessä väliaikaisessa yhteisössä.


Mitä on todellinen kestävyys ja missä ovat sen juuret?

Miten vahvistaa kuuluvuuden tunnetta ja toimia osana suurempaa kokonaisuutta?

Tule kokemaan yhteisöllisyyden voima luovassa ja sallivassa ympäristössä, jossa jokaista yhteisön jäsentä kunnioitetaan ja juhlitaan omana itsenään.
Ohjelman teemoina sisäinen ja sosiaalinen kestävyys & luontoyhteys


Luomme kokeellisen ja monimuotoisen yhteisönä koettavan tapahtuman, jossa oppiminen nähdään joka hetkessä elävänä mahdollisuutena. Kesäkoulu on kokonaisuus, jonka harkittu ja joustava rakenne luo turvaa yhteiselle tutkimukselle. Se on leiri, jossa jokaisen tarpeet otetaan huomioon yhteisön tarpeiden rinnalla.

Kesäkoulun aikana ohjattu ohjelma vie meidät tarkastelemaan yhteyksiämme itseemme, toisiin, luontoon ja mahdollisesti sitäkin laajempaan kokonaisuuteen. Yhteisöelämä, sosiaaliset rakenteet, keholliset ja somaattiset harjoitukset, luontoyhteyden vahvistaminen ja rituaaliset prosessit kuljettavat osallistujaa kohti selkeämpää ymmärrystä itsestä ja omista seuraavista askelista kohti ravitsevampaa tulevaisuutta.

Ohjelmaan sisältyy
 • dialogeja ja piirityöskentelyä
 • yhteisötaitoja mm. kommunikaatio, rajat, päätöksenteko
 • luovaa työskentelyä
 • mietiskelyä ja meditaatiota
 • animistista työskentelyä luonnon kanssa
 • somaattisia harjoitteita ja tanssia
 • yhteisöllisiä rituaaleja
 • pelejä ja leikkejäOsana väliaikaista yhteisöä


Tapahtuman aikana järjestäjät, kokit, asukkaat, ohjaajat, osallistujat ja muu paikallinen ekosysteemi muodostavat väliaikaisen yhteisön, jossa jokainen kantaa vastuun omasta ja yhteisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yhteisön jäsenet jakavat vastuuta yhteisön päivittäisten toimien ylläpitämisestä muun muassa osallistumalla talkootöihin jokainen vuorollaan.

Lisäksi ohjatun ohjelman aikataulussa on tilaa, jossa kuka tahansa tämän väliaikaisen yhteisön jäsenistä voi jakaa osaamistaan. Vapaa-aikaa voi viettää myös ympäröivistä metsistä ja pelloista nauttien kuin myös saunoen, lammessa uiden ja metsäpuutarhaa tutkien. Herkullista kasvisruokaa tarjoillaan neljä kertaa päivässä ja majoittuminen tapahtuu ensisijaisesti omissa teltoissa. Muista majoitusmahdollisuuksista voi kysyä lisää tarvittaessa.

TiedotAika:
10.-17.7.2022 (su-su, 8 vrk)


Paikka:
Kulttuurikollektiivi Kukoistus,
Kullaantie 739, Korkeaoja
https://www.kukoistus.org/kukamitaha


Liput:
Early Bird - 29.5.2022 mennessä - 320 e Normaali - 380 e

Sydenkoulu ry:n jäsenille -15% alennus kaikista lipuista.

Kesäkoulun toteutuminen on varmistunut!
Loput liput myynnissä tapahtumaan saakka tai niin kauan kuin niitä riittää.


Sisältää:
ohjattu ohjelma (40 tuntia), materiaalit, majoitus omissa teltoissa/jaetussa tilassa, perustarvikkeet, neljä kasvisateriaa päivässä (aamianen, lounas, päivällinen, iltapala), osallistumistodistus.


Ilmoittautuminen ja lippukauppa:
sydenkoulu.finqushop.com


Lisätiedot ja kysymykset:
info@sydenkoulu.comJos lipun hinta on ainoa este osallistumisellesi, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse. Pyrimme mahdollistamaan osallistumisen kaikille varallisesta tilanteesta huolimatta.
Kokemuksia Kesäkoulusta

“Kesäkoulu on upea, luova mahdollisuus yksilölliselle ja yhteisölliselle kasvulle. Inklusiivinen ja salliva turvallinen tila. Kommunikaatiokulttuuri, tuki ja jakaminen ovat jotain hyvin ainutlaatuista.”


“Tulimme nähdyiksi ihmisyydessämme ja yksilöiden kokemuksista tuli jaettuina yhteisön kokemuksia. Kollektiivin voima oli niin vahvana läsnä, että sen värähtelyn saattoi tunnistaa kuka tahansa paikalla ollut.”


“Sydenkoulu on joukko suurisydämisiä, hienotunteisia neroja, jotka loivat tilan, missä tunsin oloni turvalliseksi. Näin pystyin prosessoimaan ja oppimaan itsestäni, toisista ja siitä, kuinka tutkailla ja nauttia elämästä kestävästi.”


“Se miten olimme Kesäkoulussa yhdessä toi minulle taas toivon ihmisyyttä kohtaan.”


NPS 92 (Net Promoter Score -kysely vuoden 2021 kesäkoulun osallistujille)
Ohjaajat

Inkeri Kautto

Olen ohjaaja, kehohoitaja, yhteisöpedagogiopiskelija ja määrätietoinen, lempeä ihmettelijä. Tällä hetkellä löydän inspiraatiota elämälle antautumisesta inhimillisyyden ja raa’an rehellisyyden kautta. Koen kaikkien tärkeiden vastausten löytyvän jokaisen omasta sisäsyntyisestä viisaudesta, mitä kuuntelemalla voimme välillä jopa yllättävin tavoin, kulkea kohti täydempää ja syvästi ravitsevaa elämää.

Ihmiskokemuksen täyden kirjon salliminen, turvan tunteen laajentaminen ja ilon herättely ovat palasia kestävän yhteisöllisyyden teemasta, joille tahdon olla osaltani luomassa tilaa kesäkoulun kokonaisuudessa ja elämässä ylipäätään. Hienovarainen ryhmän aistiminen ja sieltä kumpuavien oivallusten näkyväksi tuominen on osa luontaista osaamistani ja kokemuksellisuus, kehollisuus, vuorovaikutus ja elävyydelle ja yhteydelle avautuminen jakamiseni ytimessä.

Odotan jo innolla yhteistä matkaamme!Sini Siipola

Etsin yhteyksiä ja suotuisia ympäristöjä, oli kyseessä ihminen tai muu olento. Haluan havaita ja ymmärtää miten asiat ovat luonnossa ja oppia niiltä, työskennellä yhdessä ympäristön kanssa. Kuljen shamanistista polkua. Koulutukseltani olen tanssitaiteilija. Arvostan yhdessä tanssimisen taitoa ja ohjaajana suosin inklusiivista lähestymistapaa.

Koen luontoyhteyden ja itsensä hahmottamisen osana luontoa yhä tärkeämmäksi tässä ajassa. Animistinen lähestymistapa on ollut ja on yhä itselleni tärkeä keino olla yhteydessä ympäristöni kanssa. Kyseessä on elämänmittainen oppimismatka vuorovaikutuksesta.

Rituaalimuotoisen työskentelyn selkeät rajaukset voivat auttaa keskittymään intention, havainnoinnin ja läsnäolon harjoittamiseen. Kannustan katsomaan luonnon elementtejä ja ehkä arkiselta tuntuvia asioita arvostavalla tavalla ja tarkastelemaan suhdetta niihin. Haluan kannustaa ravitseviin vuorovaikutussuhteisiin ja monimuotoisuuteen. Elämän verkko on yhteyksien verkko.

Dagmara Maslowska

Huomasin vuosi vuodelta kääntyväni sisäänpäin ja sen ikiaikaisen viisauden puoleen, joka on kehossani. Tällä kertaa haluaisin jakaa harjoitteita, jotka voivat auttaa maadoittumaan liikkuessamme viikon läpi. Yhdistän ohjauksessani mietiskeleviä ja somaattisia harjoitteita, joiden avulla huomiota kohdennetaan hetkessä tapahtuvaan vuorovaikutukseen - itsen ja tois(t)en kanssa. Tutkimme kuinka voimme liikkua tietoisemmin tässä elämän verkossa, jonka osa luontaisesti olemme. Tarjoan lempeää kehotyöskentelyä ja liikkumisen tutkimista luonnossa. Nautin yhdessä luomisen improvisatorisesta virtauksesta, johon vaikuttaa ryhmädynamiikka, jokaisen oma olo, sää, avoimuus, energiatasot… Työpaja saattaa vaeltaa kohti tuntemattomia maastoja, joihin tutustumme yhdessä.


Julia Kukkonen

Olen pedagogi, taiteilija ja lempeän radikaali aktivisti, jota ajaa halu tehdä maailmasta kauniimpi paikka jokaiselle. Luonnoltani uteliaana ja neuvokkaana punon yhteen viisautta moninaisista lähteistä, ja pyrin jatkuvasti ymmärtämään maailmaa, luontoa ja ihmisyyttä syvemmin. Ja elämään eheästi tuon ymmärryksen kanssa. Uskon ilon, yhteisen oppimisen ja ekosysteemiajattelun voimaan, sekä tunnen syvää merkityksellisyyttä, kun voin pitää tilaa toisille löytää ainutlaatuisen itsensä.

Kesäkoulussa olen kiinnostunut luomaan kylän. Tutkimaan erilaisia työkaluja ja harjoitteita hyödyntäen - dialogeista ja luovasta työskentelystä leikkeihin, läsnäoloon ja vertaismentorointiin - kuinka voisimme rakentaa perinteistä kylää vastaavan tukiverkon, yhteisön, sosiaalisen maiseman, turvan ja merkityksellisyyden tunteen.Antti Kaivola

Oppimassani kielessä asioita käsitellään objekteina ja erityisesti viime aikoina syötteinä prosessiin, joka toimittaa tuotoksia määritellyille asiakkaille. Yleinen kysymys on, kuinka muovata kaikkein sopivinta aiempaa mallia kyseisen ryhmän kieleen ja puheen tapaan. Visualisointi, laatikot ja nuolet niiden välillä, ovat keino, jolla auttaa ihmisiä muodostamaan jaettua ymmärrystä todellisista tapahtumista ja pohjaa yhteiselle toiminnalle. Minulle tutuinta fasilitoinnissa on ryhmän ohjaaminen asetettua päämäärää kohti.

Tyypillisesti ihmisten johtamisen ontologiassa määrittyy johtajan suhde muihin organisaation piirissä toimiviin henkilöihin. Onneksi on muitakin lähtöpisteitä, joista käsin tarkastella ihmisryhmien toimintaa. Joka tapauksessa näen nämä teoriat lähinnä keinoina henkilökohtaisen teorian muodostamiseen ja konseptuaalisen ymmärryksen rakenteluun. Näin voidaan paremmin käsittää universumin toimintaa ja päästä lähemmäs jokaisen omaa totuutta maailmasta. Kunkin meistä työnä onkin poimia tästä kakusta kaikkein soivimmin värähtelevät teoriat ja ulkoistaa niiden kautta syntyvä ymmärryksemme tiiviiseen muotoon, joka voi muistuttaa meitä totuutemme mukaisesta toiminnasta vaihtuvissa tilanteissa. Auktoriteettien meille valmistelemien elämänohjeiden toistamisen sijaan, meidän kuuluu rakentaa oma tapamme olla maailmassa.

Olen kiinnostunut tavoista joilla voidaan sallia ihmisten osallistuminen kollektiivisen korkean toimintakyvyn ilmaantumiseen. Yritän löytää ja sisällyttää sosiokraattisia tai muita ei-hierarkisia tapoja inhimillisen (myös taloudellisen) toiminnan järjestämiseen. Pyrin tunnistamaan mitkä saatavilla olevat työkalut, metodit ja rakenteet parhaiten palvelisivat kyseistä kontekstia. Yksilöitä voisin auttaa myös yleisten työskentelytapojen kehittämisessä, tiedon ja muistiinpanojen hallinnassa, sekä tehtävien järjestelyssä ja suorittamisessa.SUMMER SCHOOL 2022


A unique Summer School is here again on July 10th-17th, 2022


Summer School that inspired us last year is back again this July even more vibrant. We will gather in a beautiful countryside environment to explore what creates true sustainability and what it is like to live together in a temporary and self-organizing community.


What is true sustainability and where are its roots?

How to strengthen inclusion and act as a part of a larger whole?


Come experience the power of community in a creative and supportive environment, where every member is respected and celebrated as they are.

Inner and social sustainability & connection to nature as the programme’s themesWe will create an experimental and diverse event that is experienced as a community and where learning is seen as a possibility in every moment. A thoughtfully constructed and flexible structure creates a safe ground for mutual learning. The Summer school is an event where individual needs are taken into consideration together with the community's needs.

The Summer school’s guided programme helps us to look at connections to ourselves, each other, nature and perhaps to an even larger whole. Community living, social structures, somatic practices, strengthening connection to nature and ritual processes carry the participant towards a clearer understanding of oneself and taking steps towards a more nourishing future.

The programme includes
 • dialogues and circle work
 • community skills, e.g. communication and decision making
 • creative activity
 • contemplation and meditation
 • animism based work with nature
 • somatic and embodied practices and dance
 • communal rituals
 • play and games


Experiences of Summer school


“Sydenkoulu is an amazing creative space for individual and communal growth. An inclusive, non judgemental safe space. The communication culture, support and sharing is something very special!”


“Sydenkoulu is a bunch of big hearted sensitive geniuses who created a space where I felt safe to process and learn about myself, others and in general how to sustainably explore and enjoy life.”


“We were seen in our humanity and individual experiences became shared community experiences. The power of the collective was present so strongly that its vibration could be recognized by anyone there.”


‘’The way we were together in Summer school gives me hope again for the humanity’‘NPS 92 (Net Promoter Score -survey to 2021 Summer School participants)


As a part of a temporary communityDuring the event the organizers, cooks, residents, instructors, participants and surrounding local ecosystem create a temporary community, where everyone takes responsibility for their own and shared safety and well-being. The members of the community share responsibility of the everyday tasks by taking on little volunteering tasks in turns.

Aside from that, the guided programme includes space for any member of the community to share their know-how and skills. Freetime can be spent enjoying the surrounding forests and fields as well as in the sauna, the pond or the forest garden. Delicious vegetarian food is served four times a day and accommodation is mainly in individual tents. If needed, feel free to ask about other accommodation options.
InfoTime:
10.-17.7.2022 (Sun-Sun, 8 days)


Place:
Cultural collective Kukoistus,
Kullaantie 739, Korkeaoja, Finland
https://en.kukoistus.org/kukamitaha


Tickets:
Early Bird - by 29.5.2022 - 320 e
Normal - 380 e

Sydenkoulu association members get -15% discount from all tickets.

The organizing of Summer School has been confirmed. The rest of the tickets are on sale until the event or as long as there are places.


Included:
guided program (40 hours), materials, accommodation in own tents/shared space, basic necessities, four vegetarian communal meals per day (breakfast, lunch, dinner, evening snack), certificate of participation.


Registration and tickets:
sydenkoulu.finqushop.com


Additional info & questions:
info@sydenkoulu.comIf the price of the ticket is the only thing preventing you from participating, please contact us via email. We aim at welcoming everyone regardless of their financial status.

Guides

Inkeri Kautto

I’m a facilitator, bodyworker, a student of community education and a decisive, gentle wonderer. At the moment I find inspiration from surrendering to life through simple humanness and raw honesty. I see that all the most important answers are found within and that by listening to our inner wisdom we are capable of walking towards a more full and deeply nourishing life, through sometimes even surprising paths.

Allowing the full spectrum of human experience, expanding the feeling of safety and welcoming joy are pieces of sustainability in communities. These are things I want to be creating space for in kesäkoulu this year, and in life in general. Natural sensitivity to feel into a group and bring insights that serve the whole is a big part of the wisdom I carry and experiential and embodied learning, interaction and calling in aliveness and connection are at the core of what I share.

I look forward to our journey together with pleasurable excitement!Sini Siipola

With people and other beings, I seek connections and favorable environments. My aim is to see how things are in nature and learn from that, to work together with the surroundings. I’m walking a shamanistic path. By training I am a dance artist. I find value in the art of dancing together and as a guide I take on an inclusive approach.

I find nature connection and seeing yourself as a part of nature even more important in this time. The animistic approach has been and is an important way for me to connect with my surroundings. It’s a lifelong learning journey about interaction.

The clear form of ritualistic work can help focus on practicing intention, perception and presence. I encourage you to look at the elements of nature and the things that might seem mundane, in a respectful way and study your relationship with them. I wish to encourage nourishing interaction and diversity. A web of life is a web of connections.Dagmara Maslowska

I found myself, year after year, turning inwards and tending to the connection with ancient wisdom that my body holds. This time I would like to share some practices that may be helpful in finding groundedness as we move through the week. In my guiding I combine contemplative and somatic practices, which set the focus on moment-to-moment interactions - with myself, with other(s). We are going to explore how to move more consciously through the web of life that we are inherently part of. I wish to introduce some gentle bodywork as well as movement explorations in nature. I also enjoy the improvisational flow of co-creation, so depending on group dynamics, how you are, weather, openness, energy levels… the workshop may migrate towards unknown territories that we will be discovering together.
Julia Kukkonen

I’m an educator, artist and a gentle radical activist, who is driven to make the world a more beautiful place for all. As a curious and resourceful being, I intertwine wisdom from diverse sources and continually aim to understand the world, nature and humanity better. And live in integrity with this understanding. I believe in the power of joy, mutual learning and ecosystems thinking, and find a deep sense of meaning when holding space for others to discover their own unique self.

In Kesäkoulu, I am interested in creating a village. Exploring through a variety of tools and practices - from dialogues and creative exercises to games, presence and peer-mentoring - how we could build a support system, community, social landscape, safety and sense of meaning to match those of a traditional village.Antti Kaivola

In my background, language considers things as objects and more recently as inputs to a process that delivers outputs to defined customers. The question often is to modify the most suitable existing methodological templates to the language of the group at hand. Visualizations, boxes and arrows between them are a tool to help people form shared understanding around the real happenings and common ground for collective activity. My usual facilitation is quite outcome-oriented.

Within typical Leadership we ontologically state that others (people to be led) exist in an organizational setting. Luckily there are other bases from which to look at what is going on within groups of people. Anyway, I see all theories mainly as tools for personal theory-building and conceptualization, that can enhance one’s understanding of how the universe functions and help in taking steps closer to a personal truth of the world. One’s work is to cherry-pick the most resonating pieces of theory and externalize that knowledge into a tangible format that could be used as a shortcut to right action in various situations. Instead of replicating life rules prepared for us by authorities, our task is to construct our own way of being.

My interest lies in allowing people to participate in the emergence of high collective performance. I try to apply and find ways to include sociocratic or other non-hierarchical ways in organizing human engagement and also financial activities. I aim to sense which of the tools, methods or structures that I and others have, would serve each context the best. Individuals I could also help with Getting Things Done, note-taking, personal organizing and task management.

Sydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Finland