JOUKKORAHOITUS / CROWDFUNDING
Meillä on nyt käynnissä joukkorahoituskampanja pilottiprojekti Kesäkoulun toteutuksen mahdollistamiseen kesäksi 2021.


Kesällä 2021 järjestämme pilottiprojekti Kesäkoulun, jolla testaamme Sydenkoulun tavoitteiden toteuttamista käytännössä. Olemme suunnitelleet neljän viikon mittaisen opintokokonaisuuden tutkiaksemme toimintaamme parhaiten palvelevia koulutussisältöjä ja -rakenteita. Kokeilemme, kuinka yhteisö ja luonnonympäristö tukee oppimista, ja mitä ovat ne taidot, joita tulevaisuudessa todella tarvitsemme.


Toteutuakseen Kesäkoulun kokonaisbudjetin on oltava vähintään 25 000 e ja järjestämme nyt joukkorahoituskampanjan kattamaan osan projektin kuluista. Kerätyt varat tulevat suoraan tukemaan tapahtumaa ja varmistamaan sen toteutuksen.

Uskomme projektin tarjoaman uuden, vaihtoehtoisen ja yhteisöllisen rakenteen koulutukselle olevan paras tapa pitkällä tähtäimellä edesauttaa positiivista muutosta ihmisten elämissä. Kaikki kertyneet varat auttavat Sydenkoulun kehittämisessä kohti vakiintunutta, tunnustettua ja muutosvoimaista toimintaa. Kaikkien hyväksi.


Olemme syvästi, sydämellisesti kiitollisia kaikille, jotka tunnistavat Sydenkoulun merkityksellisyyden ja voivat auttaa meitä alkuun projektin kanssa. Erityiskiitos heille, jotka avullaan tahtovat olla kanssamme etsimässä laajempia yleisöjä palvelevia, todellisia ratkaisuja kohti syvästi kestävää ja merkityksellistä elämää.

Kaikensuuruiset lahjoitukset ovat mitä lämpimimmin tervetulleita!

Olet myös tervetullut liittymään Sydenkoulu ry:n kannatusjäseneksi

Lisäksi voit myös auttaa seuraamalla meitä ja jakamalla päivityksiämme Instagramissa , Facebookissa  ja Telegramissa . Tai kertomalla projektista läheisillesi ja ystävillesi, kaikille heille keitä luulet Sydenkoulun kutsuvan!


Kiitos! Me todella uskomme toisenlaisen tarinan olevan mahdollinen.
We are now organizing a crowdfunding campaign for making our pilot project Summer School happen in summer 2021.


In summer 2021 we will organize a pilot project called Summer School. With it we test Sydenkoulu’s goals in practice. We have planned a four-week-long learning programme in order to study the best fitting course contents and educational structures. We explore how a community and natural surroundings support learning, and what are the skills needed for the future.


In order for it all to happen, the entire budget of Summer School shall be at the minimum 25 000 e. We now launched this crowdfunding campaign to cover part of the project’s costs. The raised funds will directly support it and ensure its realization.

In the long run, we believe that what the project offers - new, alternative, communal structures for education - will create a positive change in  people’s lives. All raised funds will help to develop Sydenkoulu towards an established, recognized and transformative space. For the benefit of all.


We are deeply grateful for all who recognize the importance of Sydenkoulu project and can help us now at this very beginning. A special thanks to those who, with their aid, want to join us in finding real solutions towards deeply sustainable, meaningful living.

All sized donations are very welcome!

Also, you are very welcome to become a supporting member of Sydenkoulu association. 

Additionally, you can also help us by following and sharing on Instagram , Facebook and Telegram. Or, tell about the project to your friends and relatives, to all whom you think Sydenkoulu is calling for!

Thank you! We honestly believe another kind of a story is possible.


Sydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Revonkylä, North Karelia, Finland